Werkwijze

Eerst maakt u een afspraak voor een intakegesprek. In dit kosteloze gesprek wordt de hulpvraag van u en uw kind verduidelijkt. Indien blijkt dat er meer informatie nodig is, dan wordt die verzameld, in overleg met u, via de leerkracht of door middel van aanvullend onderzoek. Hierna wordt een behandelplan met tijdspad opgesteld, gericht op de problemen van uw kind. Vervolgens starten de wekelijkse begeleidingslessen van 1 uur op de praktijk. Na een periode van minimaal 10 weken vindt er evaluatie plaats met u en eventueel de leerkracht van uw kind. Tijdens de gehele behandeling staat centraal dat uw kind leert omgaan met het probleem, opdat uw kind weer zelfvertrouwen en plezier krijgt in het leren, zowel thuis als op school. 
Gedurende de behandelperiode is het belangrijk om contact te onderhouden met de school van uw kind om zoveel mogelijk overeen- en afstemming te krijgen over de extra begeleiding.

ORTHODIDACT
Praktijk voor Diagnostiek en Remedial Teaching
Europalaan 2
5691 EN Son
Tel: 06-5463709
E-mail: info@orthodidact.nl


 
St. Trudostraat 2
5708 GL Helmond
Tel: 06-54637091
E-mail: info@orthodidact.nl


 
 
 
 
© Orthodidact 2011

Created by iVidMedia Webdesign 2007 - 2011