Probleemgebieden

Kinderen kunnen op school moeite hebben met leren lezen, schrijven en/of rekenen. Er kan dan sprake zijn van een leerprobleem en/of sociaal-emotionele problemen, bijvoorbeeld: 
• Lezen (dyslexie) 
• Spellen (dysorthografie) 
• Rekenen (dyscalculie) 
• Hoogbegaafdheid 
• Autisme Spectrum Stoornissen (Asperger. PDD-nos) 
• Nonverbal Learning Disability (NLD) 
• Faalangst en negatief zelfbeeld 
• Concentratie- en aandachtsproblemen 
• AD(H)D 
Deze leerproblemen en sociaal-emotionele problemen kunnen een remmende werking op de verdere schoolloopbaan en toekomst van uw kind hebben. Het is daarom van belang dat uw kind leert omgaan met het probleem zodat het straks optimaal kan functioneren. Remedial teaching biedt deze hulp door middel van extra aandacht en oefening. 
Remedial teaching biedt hulp aan kinderen met een leerprobleem, leerachterstand en/of sociaal-emotionele problemen waarvan er hierboven enkele vermeld staan. Doel hierbij is om alle leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel zich te laten welbevinden en vooruit te helpen op hun eigen niveau.

ORTHODIDACT
Praktijk voor Diagnostiek en Remedial Teaching
Europalaan 2
5691 EN Son
Tel: 06-5463709
E-mail: info@orthodidact.nl


 
St. Trudostraat 2
5708 GL Helmond
Tel: 06-54637091
E-mail: info@orthodidact.nl


 
 
 
 
© Orthodidact 2011

Created by iVidMedia Webdesign 2007 - 2011